Zeelster Zaken

Tentoonstelling en fotoboek
2 t/m 9 februari september 2003

 

 

 

De belangstelling voor de tentoonstelling was overweldigend. In nauwelijks een week tijd trok de tentoonstelling meer dan 2.000 bezoekers. Een groot aantal van hen bracht zelfs meerdere keren een bezoek. Dit succes was het gevolg van enerzijds een indrukwekkende hoeveelheid foto's die een aantal leden van de werkgroep met tomeloze ijver het afgelopen jaar had weten te verzamelen en die dankzij de bereidwillige medewerking van Felix de Vries op groot formaat was gereproduceerd, anderzijds van de enorme behoefte van de (oud-)inwoners van Zeelst om de herinnering aan een zo wezenlijk onderdeel van hun dorpsverleden met elkaar te delen. Zo spraken niet alleen de tentoongestelde foto's meer dan duizend woorden zoals het bekende gezegde luidt, hetzelfde kon gezegd worden van de toeschouwers. Voor hen waren de foto's op hun beurt weer aanleiding tot duizenden verhalen, bekende en onbekende. Ook al was de kwaliteit van het aangeboden fotomateriaal niet altijd even goed, toch hebben wij gemeend om zo volledig mogelijk te zijn, ook deze foto's op te nemen.

 

 

Het enorme succes vormt een terechte afspiegeling van de grote inzet en toewijding die de leden van de werkgroep zich getroost hebben om de tentoonstelling tot een succes te maken. Zij verdienen dank en hulde. Dat geldt ook voor de vele (oud-)inwoners van Zeelst die positief gereageerd hebben op de oproep om foto’s beschikbaar te stellen. Zonder hun medewerking was het niet mogelijk geweest om de middenstand van Zeelst in de naoorlogse periode zo uitgebreid en zo treffend voor het voetlicht te halen. Helaas ontbreken er foto’s van enkele zaken. Dank zijn wij ook verschuldigd aan de plaatselijke ondernemers, van wie ik Tiny Neggers en Antoon Kerkhofs hier met name wil noemen, die zo bereidwillig waren ons op velerlei manieren te steunen. Hetzelfde geldt ook voor museum ’t Oude Slot en het patronaat, dat zich na de verbouwing geen mooier visitekaartje had kunnen wensen.

 

 

Verder gaan onze gedachten naar de 100-jarige mevrouw Anna Willems die als oudste inwoner van Zeelst op 2 februari de openingshandeling van de tentoonstelling verrichtte. Helaas bereikte ons enkele dagen later het droevige bericht dat mevr. Willems op 6 februari plotseling was overleden. Met dankbaarheid denken wij terug aan haar bijdrage. Zij ruste in vrede.

 

 

 

 

Naast de foto's trok de stamboominformatie en een Heemkunde presentatie veel belangstelling. Vooral de laatste dag bekeken veel bezoekers de vertoning van de oude films van Zeelst.

 

 

 

 

 

 

Boek Zeelstse Middenstand 1950-1980
Fotoboek over de middenstand van Zeelst in de periode 1950-1980. Het boek bevat de foto's van de tentoonstelling Zeelster Zaken die van 2 t/m 9 februari 2003 te zien was in het vernieuwde patronaat van Zeelst. Bovendien zijn daar nog aan toegevoegd een aantal foto's die pas tijdens en na de tentoonstelling zijn opgedoken.

176 pagina’s, uitgave mei 2003