Zeelster Kerkelijk Leven

Tentoonstelling, boek en dvd
21 september t/m 11 november 2007 museum 't Oude Slot
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeelster Dag
Tijdens de Zeelster Dag op 23 september wordt tevens een 176 pagina's tellend boek, met vele foto's en geschriften, en een DVD gepresenteerd. Alle inwoners van Zeelst zijn hiervoor speciaal uigenodigd.

 

 

 

Met een kerkdienst in de Willibrorduskerk
wordt de Zeelster Dag ingeluid.

 

 

 

 

 

 

De dienst wordt feestelijk opgeluisterd
door het O. L. Vrouwe Gilde. 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In processie van de kerk naar het museum. 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

Piet Vermeulen en Jan Bressers geconcentreerd bezig met de laatste details van de presentatie van hun boek over het Zeelster kerkelijk leven.

 

 

 


 

 

 

Voorzitter Grard Snelders tijdens zijn inleiding van de boekpresentatie. 

 

 

 

 

 

 

Onverwacht bezoek van boven: Pastoor Mommersteeg. 

 

 

 

 


 

 

Een plaquette voor het kerkbestuur om Pastoor Kluijtmans recht te doen.

 

 

 

 


 

 

Het eerste boek wordt aangeboden aan Myriam Schoutsen...

 

 

 

 


 

 

...en aan Wim Jenniskens van het pastorale team Christus Hovenier.

 

 

 

 


 

 

Mommersteeg wenst eenieder veel plezier met boek en tentoonstelling en verdwijnt al zingend weer naar boven.

 

 

 

 


 

 

De overzichtelijke expositie met vele foto's van het Zeelster kerkelijk leven.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeelster kerkelijk leven
De Heilige Willibrordusparochie

Een beschrijving van het kerkelijk leven in Zeelst van de voorbije eeuwen tot nu toe. Aan bod komen de kerkelijke tradities, processies, klooster, scholen en verenigingen, maar ook de geestelijken, kerkmeesters en kosters van de Willibrordusparochie. Verder is er aandacht voor de uit Zeelst afkomstige religieuzen die in de missie werken. De in het boek gebruikte informatie is veelal afkomstig uit het parochie-archief. Het is de eerste keer dat er over de geschiedenis van de parochie een boek verschijnt. De presentatie van het boek viel precies samen met het eeuwfeest van de nieuwe spits op de kerktoren. 

Het parochie-archief dat op de pastorie aanwezig is leverde veel interessante gegevens op. Het is een belangrijke informatiebron gebleken om een goede kijk te krijgen op de geschiedenis van het kerkelijk leven in Zeelst. De historie begint rond 1390, al is de overlevering uit die tijd summier. Vanaf 1796 is veel historisch materiaal aangetroffen, dat in combinatie met hetgeen de Zeelster bevolking boven tafel wist te krijgen een totaaloverzicht oplevert.

Het boek bevat vele foto's, deels in full colour, tekeningen, geschriften, prentjes e.d. 

 

176 pagina's, deels in kleur, formaat A4, uitgave september 2007