Wonen in Zeelst, vroeger en nu

In museum ’t Oude Slot werd op zondag 28 april in een speciaal programma rond dit thema het boek gepresenteerd over de geschiedenis van de voormalige “RK Woningbouwvereniging Sint Lucia” (1920-1965).
 

 
In de Broekweg                               In de Heuvelstraat

Deze woningbouwvereniging bouwde begin jaren twintig van de vorige eeuw huizen in de Heuvelstraat en de Broekweg.

Het boek kopen
Het boek is te koop voor € 7,50.
Bestellen bij: Leo Loijen        tel. 040-2545338 of per e-mail
en               Jan Bressers     tel. 040–2531416 of per e-mail

Onder het verslag van de presentatie is informatie over de woningbouwvereniging en het boek opgenomen.

Presentatie van het boek:
De koestal van Het Slot was helemaal gevuld met bewoners en oud-bewoners van de huizen van de voormalige woningsbouwvereniging. De tongen kwamen snel los bij het bekijken van de expositie van oude foto's.

De middag werd geopend door de voorzitter van Zeelst Schrijft Geschiedenis, Frank van der Maden. Frank vertelde over het ontstaan van Zeelst Schrijft Geschiedenis, de projecten, presentaties en uitgaven van de stichting. Ook ging hij in gesprek met enkele oudere bewoners en oud-bewoners en dat ging al snel over de "goeie ouwe tijd".
De schrijver van het boek, Leo Loijen, vertelde over woningbouwvereniging Sint Lucia en haar moeizame voortbestaan tot 1965. Daarna bood hij het eerste exemplaar van het boekje aan aan Noud van Beek. Vanaf 1920 wonen leden van deze familie in hetzelfde huis in de Heuvelstraat.


Noud van Beek krijgt het eerste exemplaar aangeboden door Leo Loijen

Verder werd het woord gevoerd door wethouder Maarten Prinsen met o.a. volkhuisvesting in zijn portefeuille. Hij vertelde over de woningbouwplannen van Veldhoven op dit moment en de rol van de woningbouwcoöperaties daarin.


Frank van der Maden biedt een exemplaar aan aan wethouder Prinsen

De sprekers werden afgewisseld door muziek van Ad Dams en vertoning van delen van de film van Zeelst uit 1967.

De presentatie werd georganiseerd door de heemkundekring "Zeelst Schrijft Geschiedenis" in samenwerking met de buurtverenigingen van de Broekweg en de Heuvelstraat, het wijkplatform Zeelst en museum 't Oude Slot. Het DELA Fonds leverde een financiële bijdrage aan het project.


Ook de groepsfoto van de (oud-)bewoners mag niet ontbreken

Inhoud van het boek:

Woningnood
De meeste bewoners van de Broekweg en de Heuvelstraat zullen zich nauwelijks realiseren dat een aantal huizen in hun straat een bijzondere ontstaansgeschiedenis kennen. De eenvoudige, doch karakteristieke woningen zijn namelijk tot stand gekomen door toedoen van R.K. Woningbouwvereniging Sint Lucia. Deze kleine woningbouwvereniging probeerde in de jaren net na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) als een van de eerste in de toen net nieuw gevormde gemeente Veldhoven de plaatselijke woningnood enigszins te verlichten. Bouwmaterialen waren in die tijd als gevolg van de oorlog erg schaars en dus duur. Dientengevolge liet het particuliere initiatief het afweten in de bouw met alle nadelige gevolgen vandien. Met een gunstige kredietregeling probeerde de regering die impasse te doorbreken. Met succes. In het hele land schoten de woningbouwverenigingen als paddenstoelen uit de grond. De sociale woningbouw floreerde.

R.K. Woningbouwvereniging Sint Lucia
Zo ook in Zeelst en Veldhoven. Door toedoen van de in 1920 opgerichte R.K. Woningbouwvereniging Sint Lucia kwamen begin jaren '20 in Zeelst twaalf woningen tot stand: vier in de Broekweg en acht op de Heuvelstraat. Ondanks het feit dat dit slechts een druppel op de gloeiende plaat was en men in Zeelst nog veel woningen tekort kwam bleef het daarbij. Als gevolg van de gedaalde bouwkosten adviseerde de toenmalige Commissaris van de Koningin in 1924 tijdens zijn bezoek aan Veldhoven het bouwen van nieuwe woningen voortaan weer over te laten aan het particulier initiatief.

Notulenboek
Ondertussen is het alweer heel wat jaren geleden dat R.K. Woningbouwvereniging Sint Lucia  in 1965 na een kwijnend naoorlogs bestaan definitief ophield te bestaan. Haar woningen staan er echter nog steeds als stille getuigen van dit bijzondere hoofdstuk uit de Zeelster geschiedenis. Wat verder van Sint Lucia bewaard bleef is het notulenboek. Daarin legde de secretaris jaar in jaar uit nauwgezet de vergaderingen van de vereniging vast, inclusief het roemloze einde.

                                           Familie van Beek

Over het boek
Aan de hand van dit notulenboek, archiefonderzoek en gesprekken met bewoners -er is zelfs één familie die vanaf de oplevering van de woningen, in 1921, tot op de dag van vandaag in een woning van Sint Lucia woont- heeft een aantal medewerkers van heemkundekring "Zeelst Schrijft Geschiedenis" een boekje samengesteld. Daarin leest u hoe de inwoners van Zeelst inspeelden op de door de overheid rond 1920 geboden mogelijkheden de woningnood te lenigen. Het werd geschreven door Leo Loijen, bestuurslid van "Zeelst Schrijft Geschiedenis". Het beschrijft de geschiedenis van de R.K. Woningbouwvereniging Sint Lucia (1920-1965) en kwam tot stand dankzij de inzet en medewerking van velen.


De inhoud van het boek sloeg duidelijk aan

Het is een klein juweeltje geworden, vlot geschreven en fraai vormgegeven. Oude en meer recente foto's en ander illustratiemateriaal maken er een boeiend geheel van. Het biedt weliswaar geen spectaculair verhaal, maar wel een innemend inkijkje in de alledaagse bouw- en woonperikelen in een Brabants dorp, gelegen onder de rook van Eindhoven, met name de eerste helft van de vorige eeuw.