Project 'een Zeelster slag'

Zijn de inwoners van Zeelst echt zo bijzonder als wordt beweerd?

Zeelst Schrijft Geschiedenis start een grootscheeps dna-afstammingsonderzoek naar de herkomst van de bevolking van de Kempen, in het bijzonder van Zeelst en Meerveldhoven. Het publiek speelt daarbij een belangrijke rol: ofwel door speeksel af te staan ofwel door een gezin uit 1650 te adopteren en op zoek te gaan naar nog levende afstammelingen.

Een apart ras?
Over de herkomst van de inwoners van Zeelst doen de meest wonderlijke verhalen de ronde. Zo schreef  W. Klaasen in 1971: De gewoonten, gebruiken en zeden van de oude Zeelstenaren verschillen opvallend van die der omringende dorpen. Men is geneigd aan te nemen, dat men hier in de grijze oudheid te maken heeft met de nederzetting van een apart ras.

Traditionele genealogische bronnen bieden helaas niet de mogelijkheid dit raadsel op te lossen; de nieuwste dna-technieken daarentegen wel. Vandaar dat heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis dankbaar gebruik maakt van het aanbod van Annelies van Bronswijk, emeritus hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven, om met een team van heemkundigen, genealogen en andere vrijwilligers en met behulp van de nieuwste onderzoeksmethoden op zoek te gaan naar de ware herkomst van de inwoners van de Kempen, in het bijzonder van Zeelst en Meerveldhoven.


Vele nazaten wonen nog in de (Nederlandse en Belgische) Kempen

Koning Richard
Onlangs, in februari 2013, werd duidelijk dat een oud vijftiende-eeuws skelet in de grond onder de parkeerplaats van de sociale dienst te Leicester (Engeland), het skelet was van Koning Richard III van Engeland die op bijna 33 jarige leeftijd was gesneuveld in 1485. Hoe kwam men er achter dat dit het skelet van de Koning was?

Aan de normale archeologische onderzoeksmethoden was genetisch onderzoek toegevoegd van DNA resten en dat was vergeleken met het zogenaamde mtDNA van twee nog levende nakomelingen van de moeder van Richard. De mannelijke nakomelingen waren al in de 15de eeuw vermoord. 

In het geval van Koning Richard, heeft men het ruim 500 jaar oude skelet verbonden met nakomelingen in de huidige tijd. Dezelfde technieken kunnen benut worden om een groep mogelijke verwante mensen van nu te verbinden met hun voorouders van ruim 350 jaar geleden en zelfs verder terugkijken tot tientallen duizenden jaren geleden. En dat is wat het project ‘Een Zeelster slag’ gaat doen.

Zeelster slag
Het project ‘Een Zeelster slag’ is een onderzoek naar de herkomst van de oorspronkelijke bewoners van de Kempen, in het bijzonder van de eertijds zelfstandige dorpen Zeelst en Meerveldhoven. Vrijwilligers van “Zeelst schrijft geschiedenis” werken hierin samen met universitaire onderzoekers. Een dit project is een klein onderdeel van een wereldomvattend onderzoek naar de verspreiding van de mensen over de aarde, de trektocht der mensen.


De geschiedenis kent kleine en grote volkverhuizingen

Start omstreeks 1650
Uitgangspunt van het onderzoek vormen de bijna 120 gezinnen die omstreeks 1650 in de parochie Zeelst-Meerveldhoven -in die tijd vormden Zeelst en Meerveldhoven samen één parochie- woonden. Een aantal van deze gezinnen is in de loop der jaren uitgestorven, maar andere families bestaan nog steeds. Enkele veel voorkomende namen zijn: Lauwers / Louwers, Steijmans, Eliens,  Baselmans / Bazelmans, Boogers / Bogaards, van Nunen / Nuenen, Oosterbosch, Bijnen,van der Vloet / van Vleuten. Een volledig overzicht is op deze website te vinden.

Wangslijmvlies van nu nog levende mannen en vrouwen die rechtstreeks van deze gezinnen uit 1650 afstammen bevat het antwoord op bovenstaande vraag. Vrouwen spelen daarbij een bijzondere rol. Het onderzoek gaat namelijk uit van de veronderstelling dat vrouwen een groter aandeel hebben in de oorspronkelijke bevolking dan mannen!

Zoektocht naar nog levende afstammelingen
Een centrale rol in het onderzoek speelt de enorme databank die genealoog Ad van Run in de afgelopen 40 jaar heeft aangelegd. Dankzij de door van Run verzamelde genealogische gegevens is het vrij eenvoudig een link te leggen tussen een gezin uit 1650 en hun afstammelingen tot circa 1930-1940. Voor meer recente gegevens is het project echter aangewezen op de bijdrage van vrijwilligers die bereid zijn op basis van de reeds beschikbare gegevens op zoek te gaan naar nu nog levende afstammelingen.

Oslo
De uitkomsten van het onderzoek zullen eind 2014 worden gepubliceerd en gepresenteerd, o.a. tijdens het internationale genealogische congres te Oslo.

Projectgroep
De projectgroep bestaat uit enkele leden van ‘Zeelst schrijft geschiedenis’: Ad van Run, Frank van der Maden, Wim Senders, Jan Bressers, Jac van Lieshout en Wim Silverentand, waaraan is toegevoegd Annelies van Bronswijk. We kijken naar de mensen die rond 1650 woonden in de Parochie Zeelst-Meerveldhoven of er hun kinderen lieten dopen. Na uitgebreid stamboomonderzoek kiezen we 14 vrouwen en 14 mannen uit waarvan we weten dat ze nakomelingen hebben tot op de huidige dag. Vervolgens vragen we een aantal nakomelingen uit ieder van de 28 stambomen om wat wangslijmvlies af te staan. Dat materiaal gaat naar gespecialiseerde laboratoria van ‘National Geographic’ om na te gaan waar de stamouders van deze 28 stambomen vandaan komen. Waren de bewoners van Zeelst-Meerveldhoven oorspronkelijk Kelten? Of Germanen? Of voornamelijk Romeinen? Zitten er misschien zelfs Neanderthalers onder de oudste leden van de clans?


De parochiegrenzen van Zeelst-Meerveldhoven

Informatiebijeenkomst
Op zondag 2 juni 2013 vond in 
museum 't Oude Slot te Veldhoven (Zeelst) een informatiebijeenkomst plaats over dit bijzondere project. Tijdens die bijeenkomst werd verteld hoe het onderzoek in zijn werk gaat en hoe het belangstellenden daar op verschillende manieren een bijdrage aan kunnen leveren. Hier kunt u het verslag van deze bijeenkomst vinden.

Vrijwilligers gevraagd
Het onderzoek is slechts mogelijk met de hulp van vele vrijwilligers. U kunt meedoen als archiefonderzoeker, als speurder naar de huidige nakomelingen, door het afstaan van enige wangslijmvlies, enz. enz. In dat laatste geval alleen als u in rechte lijn verwant bent aan een van de door ons gekozen voorvaderen of voormoederen.

Wilt u weten of uw (over)grootouders voorkomen in de stambomen?
Kijk hier in de alfabetische lijst

Wilt u meedoen als vrijwilliger?
Lees hier verder

Wilt u meer weten over de privacacy bescherming in dit project?
Lees hier verder