Privacybescherming

Het project ‘Een Zeelster slag’ is alleen mogelijk met de medewerking van de huidige afstammelingen van de oude bevolking van de parochie Zeelst-Meerveldhoven. Wij beschermen de privacy van de deelnemers op de volgende wijze.

Genographic project
De bepalingen van het wangslijmvlies worden uitgevoerd door de laboratoria van de Genographic organisatie, een onderzoeksgroep van het bekende tijdschrift ‘National Geographic’. Hun privacy regels zijn strikt. Zo worden alle monsters onder code onderzocht en komen uit de door ons benutte ‘Geno 2.0’ test geen medische of gezondheidskundige gegevens. Ook is deze test niet geschikt voor vaderschapsonderzoek of verwantschapsonderzoek naar recente bloedverwanten. Alleen informatie over ‘deep ancestry’, dus afstamming van honderden tot tienduizenden jaren geleden, wordt er door verkregen.

Wij geven de namen van de deelnemers niet vrij. Nadat het onderzoek is uitgevoerd, ontvangt iedere deelnemer de codes van het eigen monster en kan op de website van het Genographic project zelf:

  1. zijn/haar laboratoriumgegevens nog eens inzien,
  2. zijn/haar naam toevoegen aan de eigen resultaten,
  3. zijn/haar deelnemer ID registreren,
  4. de eigen stamboom toevoegen,
  5. een profiel aanmaken,
  6. de gegevens ter beschikking stellen aan de openbare wetenschappelijke database,
  7. op zoek gaan naar personen elders in de wereld met dezelfde oude afstamming.
  8. verdere testen laten uitvoeren op eigen rekening.

Voor alle duidelijkheid: binnen het project ‘Zeelster Slag’ gebeurt dit dus niet. Alle testmonsters worden ingestuurd en onderzocht onder naam en adres van een van de onderzoekers van ‘Zeelster Slag’ (J.E.M.H. van Bronswijk).

Stambomen
Ook aan de mannelijke en vrouwelijke genealogieën die worden samengesteld voor het project ‘Zeelster Slag’ kleven privacy-aspecten. Vandaar dat wij ook de genealogieën gecodeerd hebben waarbij iedere genealogie is genoemd naar de stammoeder of stamvader die rond 1650 tot de volwassenen behoorde binnen de parochie Zeelst-Meerveldhoven. Zie hier een voorbeeld.
Uit de gepubliceerde, geheel uitgeschreven genealogieën zijn alle levende personen verwijderd. Zie hier een voorbeeld.

Onderzoeksgegevens
De gecodeerde onderzoeksgegevens vormen de basis voor publicaties en presentaties (o.a. op het XXXIste  internationale Congres van Genealogische en Heraldische Wetenschappen in Oslo, Noorwegen.