Over onskiosk Zeelst

De historie van Zeelst verzamelen en vastleggen
De stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis wil voorkomen dat Zeelst in de toekomst in de nevelen van de geschiedenis zal verdwijnen. Zij wil daarom zoveel mogelijk gegevens uit de historie van Zeelst verzamelen en vastleggen voor de toekomst.

 De oudste vermelding van de naam Zeelst stamt uit 1297. Van 1815 tot 1921 was het een zelfstandige gemeente. Sinds de samenvoeging van Zeelst, Oerle en Veldhoven tot de "gemeente Veldhoven" is de naam Zeelst steeds meer uit het straatbeeld en van de landkaart verdwenen. DoelstellingenOm te voorkomen dat Zeelst in de toekomst uit de archieven verdwijnt stelt de stichting zich de volgende doelen:

  • Het opsporen en in kaart brengen van zoveel mogelijk gegevens, zowel geschreven als ongeschreven, betreffende het dorp Zeelst en zijn geschiedenis.


  • Het organiseren van allerlei activiteiten op het terrein van de Zeelster geschiedenis: publicaties, (foto)tentoonstellingen, filmvertoningen enz.


  • Het stimuleren van onderzoeksprojecten op het terrein van de Zeelster geschiedenis.

 

Van werkgroep naar stichting
In 2002 startte een groep enthousiaste (oud-)Zeelstenaren de Werkgroep Zeelst Schrijft Geschiedenis, onder de paraplu van de Heemkundige Studiekring de Acht Zaligheden. 
Na enkele succesvolle projecten werden de activiteiten in december 2004 ondergebracht in een zelfstandige stichting. 

In de statuten van de Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis, staat als doel vermeld: “Het stimuleren van de belangstelling voor de geschiedenis van Zeelst en verbeteren van de toegankelijkheid van de bronnen betreffende Zeelst”.