Gelukkig Nieuwjaar


 

Bestuur en medewerkers van de Heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis wensen u een gezond en gelukkig 2016 toe
In het afgelopen jaar is een tekening uit 1674 van de kerk van Zeelst ontdekt in het prentenkabinet van het Rijksmuseum. Tot dan toe werd dit kerkje toegeschreven aan Steijl in Noord Limburg. Ook werd dit jaar door de nieuw gevormde Christus Koning parochie naar buiten gebracht dat onze H. Willibrorduskerk op 7 november 2016 aan de eredienst zal worden onttrokken. Gelukkig is een aantal enthousiaste mensen opgestaan om alle mogelijkheden te onderzoeken om in ieder geval het beeldbepalende gebouw voor het kerkdorp Zeelst te behouden. Wij wensen hen daarbij heel veel succes.

Joshua de Grave
Deze tekening van de kerk van Zeelst getekend door Joshua de Grave op 5 november 1674. Hij vergezelde toen de Staatse troepen van stadhouder Willem III die daarvoor  op 11 augustus 1674 een bloedige slag hadden geleverd met het Franse leger in Seneffe, gelegen onder Brussel in de buurt van Waterloo. Samen met Valentijn Klotz was hij verbonden aan het leger van Willem III  en maakten zij tekeningen van de plaatsen waar zij door trokken. Een groot gedeelte van deze tekeningen bevindt zich in de prentencollectie van het Rijksmuseum en is ook via deze website van het Rijksmuseum te bekijken. 

Niet Steijl, maar Zeelst
De tekening van de kerk van Zeelst was tot voor kort toegeschreven aan Steijl in Noord Limburg. Voor enkelen van ons was het een bijzondere ervaring om de originele tekening in het Rijksmuseum te mogen zien. Overigens, de slag bij Seneffe eindigde onbeslist, met aan beide zijden zeer veel slachtoffers, zo’n 8.000. Beide partijen claimden de overwinning.

 

 
De kerk op de tekening uit 1674 stond aan de overkant van de Blaarthemseweg tegen over de huidige kerk.
De bouw daarvan werd begonnen in 1871.

 
 

 
Willibrordus als beschermer van het kerkje van Zeelst op een schilderij dat zich bevindt in de Mariakapel. Het schilderij is een rijksmonument en kan gedateerd worden rond 1800.
 
 
 

Behoud Willibrorduskerk
2015 was het jaar dat de nieuw gevormde Christus Koning parochie naar buiten bracht dat onze H. Willibrorduskerk op 7 november 2016 aan de eredienst zal worden onttrokken. Het is dan 220 jaar geleden dat de kerk weer aan de katholieke bevolking van Zeelst werd teruggegeven. In die 220 jaar kreeg onze plaatselijke gemeenschap weer zelfbewustzijn, bouwde een nieuwe kerk, klooster, scholen, patronaatsgebouwen, nam deel aan het Rijke Roomse Leven en richtte op 7 november, de dag van de patroonheilige Willibrordus, verenigingen op zoals L’Union Fraternelle, UNA, Voorwaarts. Letterlijk en figuurlijk heeft eeuwenlang alles rondom de kerk gedraaid. Het is moeilijk voor te stellen dat dit tijdperk dadelijk voorbij is. Gelukkig is een aantal enthousiaste mensen opgestaan om alle mogelijkheden te onderzoeken om in ieder geval het beeldbepalende gebouw voor het kerkdorp Zeelst te behouden. Wij wensen hen daarbij heel veel succes toe.

 

 
Harry Doomen heeft in 2015 prachtige panoramafoto’s gemaakt van het interieur van de Willibrorduskerk en de andere kerken van Veldhoven.