Boeken

Jacques Cuijpers, een veelzijdig meester

Cassette met 2 rijk geïllustreerde boeken over het werk van Jacques Cuijpers, hoofdonderwijzer van de openbare lagere school in Zeelst. Met een DVD met zijn kalligrafisch werk in hoge resolutie.

In totaal 633 pagina's, uitgave 2014
Prijs: € 49,50

 

Zeelster cafés
Un potje bier mi suiker, lekker sakkerdie!

Een overzicht van alle Zeelster cafés en brouwerijen, in totaal meer dan 50! Inclusief het oudste, niet meer bestaande café "De Kroon" anno 1750. Tientallen prachtige foto's, ontroerende verhalen en opmerkelijke krantenberichten. Vele anecdotes uit het Zeelster uitgaansleven van de laatste 100 jaar. Meer dan 100 jaar Zeelster gezelligheid:over het rijke Zeelster verenigingsleven in de cafés; over de biljardvereniging, het handboogschieten, de wielrennerij, het zaalvoetbal en de dartclubs; over Zeelster Bier, Dommelsch, Hertog Jan, de Leeuw Bieren en allerlei andere dranken die de kelen van de Zeelsternaren smeerden; en nog veel meer...  

232 pagina's in kleur, formaat A4, uitgave sept 2013
Prijs: € 24,95

 

 

RK Woningbouwvereniging Sint Lucia Zeelst 1920-1965
Leo Loijen

Boek over de geschiedenis van de voormalige “RK Woningbouwvereniging Sint Lucia”, de eerste in de gemeente Veldhoven. Deze woningbouwvereniging bouwde begin jaren twintig van de vorige eeuw huizen in de Heuvelstraat en de Broekweg.

63 pagina's, deels in kleur,  uitgave april 2013
Prijs € 7,50

 

Het verhaal van Frits Verhagen
Brit Verhagen 

Frits Verhagen kwam op 22 januari 1949 nabij Boemidjawa, Java, om het leven. Hij was een van de 147 Veldhovenaren, die in de periode 1945-1950 vertrokken naar Indië, om te worden ingezet als militair. Vanaf het moment van inscheping op september 1948 tot aan 10 januari 1949 schreef Frits zo mogelijk dagelijks in zijn dagboek en 72 brieven aan zijn ouders.

formaat A4, uitgave apr 2011
Prijs: € 14,95

 

Die van Zeelst
Een onbuigzaam volk
Thieu Vlemmix 

Vele mooie verhalen over bijzondere Zeelstenaren, zoals Jan van Beers en Cor Senders, de geschiedenis van het Zeelster toneel, de grote verenigingen uit Zeelst met een rijke historie zoals de harmonie, UNA, de gildes, en het (boeren)leven in de vijftiger jaren van de vorige eeuw.

226 pagina's, vele foto's, uitgave okt 2010
Prijs: € 18
 

Zeelster Nijverheid
Van kleine nijverheid naar grote bedrijvigheid

Uitvoerig overzicht van de industriële ontwikkeling van Zeelst vanaf 1850: de textielnijverheid, de baksteenfabricage en de sigarenproductie (de grootste industrietak die Zeelst gekend heeft). Het boek beschrijft naast de bekende namen en grote bedrijven (Bazelmans, Duc George) ook allerlei andere bedrijven en bedrijfjes van recenter datum, die tezamen de Zeelster geschiedenis zo dynamisch en kleurrijk maken.

200 pagina's in kleur, formaat A4, uitgave mei 2009
Prijs: € 20

 

Verloren dorp
Het Zeelst van vroeger
Thieu Vlemmix

Verhalen uit het leven van toen, opgetekend door Thieu Vlemmix, in samenwerking met onze Stichting. Een aantal van de verhalen uit het boek verscheen eerder in de reeks Zeelster Kroniek in het Veldhovens Weekblad en op deze website.
Lees hier enkele verhalen

uitgave oktober 2008
Prijs: € 16,95
 

Zeelster kerkelijk leven 
De Heilige Willibrordusparochie

Een beschrijving van het kerkelijk leven in Zeelst van de voorbije eeuwen tot nu toe. Aan bod komen de kerkelijke tradities, processies, klooster, scholen en verenigingen, maar ook de geestelijken, kerkmeesters en kosters en uit Zeelst afkomstige religieuzen die in de missie werken.

 

176 pagina's, deels in kleur, formaat A4, uitgave september 2007
Prijs: € 20

 

 

 

Veldhoven 
Van Toterfout tot heden

Een overzicht van de geschiedenis van Veldhoven, Meerveldhoven, Oerle en Zeelst door streekhistoricus Jean Coenen. Tot stand gekomen met medewerking van Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis.

480 pagina's, uitgave november 2006
Prijs: € 25

 

 

 

Zeelster Boerenleven
t is mer ’n boeregat

Een overzicht van het boerenleven in Zeelst vanaf 1945 tot 1975. Van bijna alle boerderijen, die omstreeks deze tijd in Zeelst stonden, is een foto opgenomen. Daarnaast zijn de families, die omstreeks 1950 op deze adressen woonden, geportretteerd.

212 pagina’s, formaat A4, incl. kaart Zeelst 1950, uitgave juni 2005
Prijs: € 20
 

 

Kadastrale Atlas van de gemeenten Oerle, Veldhoven, Zeelst in 1832

Kaarten uit 1832 van de huidige gemeente 'Groot Veldhoven', met de daarbij behorende gegevens van OAT-lijsten, Minuutplans en Tabel No5. Situering en gebruik van percelen en gebouwen is zichtbaar gemaakt op kleurkaarten.
Bekijk hier de kaarten

228 pagina’s, formaat A4, 3e druk, uitgave augustus 2005
Prijs: € 62,50
 

 

Zeelstse Middenstand 1950-1980 

Fotoboek naar aanleiding van de tentoonstelling Zeelster Zaken van 2-9 februari 2003 in het patronaat van Zeelst.

 

176 pagina’s, uitgave mei 2003
Uitverkocht
 

 

 

Zeelst in oorlogstijd 

Uitgebracht in 2004 ter gelegenheid van de herdenking van het bombardement van 17 september 1944. Gedenkboek met persoonlijke herinneringen van nabestaanden en memoriaal van pastoor de Bont en pastoor van Welie.

28 pagina’s, eerste druk, uitgave september 2004, 
2e druk, uitgave september 2014 
Prijs € 5

 

 

 

Een donderslag bij heldere hemel

Uitgebracht in 2014 ter gelegenheid van de herdenking van het bombardement van 17 september 1944. Nieuwe inzichten omtrent het bombardement op Zeelst met veel informatie uit die tijd van geallieerde bronnen.

Bekijk hier de online versie van het boek

70 pagina's, uitgave september 2014
Uitverkocht

 

 

 

125 jaar L'UF 1871-1996 

Memoriaal van harmonie L'Union Fraternelle Zeelst uitgebracht ter gelegenheid van haar 125-jarig bestaan in 1996. Hoewel geen productie van de Stichting, wel een uitvoerige en lezenswaardige beschrijving van de Zeelster muziekhistorie.

188 pagina's, uitgave januari 1996
Prijs: € 7,50

 

 

 

 

 

BIVAK aan de Beerse

Publicatie van de vereniging Archeologische werkgroep 't Oude Slot, Veldhoven.
Verslag van de opgraving Westelbeers-ZW onder leiding van Drs. Jos Deeben (ROB).

 

87 pagina's, uitgave 2000

Prijs: € 7,50