Bestuur en leden

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis bestaat uit:
Wim Silverentand, voorzitter
Jan Bressers, secretaris/penningmeester
Jac van Lieshout, bestuurslid
Jeanne-Marie Vroomans, bestuurslid

Leden
Werkzaam (als vrijwilliger) in de verschillende projectgroepen van de Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis:
Kees Egelmeers, Jos Eijk, Annelies Faassen-Roosen, Yvonne v.d. Gevel-Roosen, Toon Hopstaken, Jan Keeris, Harrie Kesseler, Leo Loijen, Jan Roosen, Anja Rutjes, Wim Senders, Grard Snelders, Diny Vennix-van de Wijgert, Piet Vermeulen en Marjo van de Vorst.

De Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17.17.16.82.

Werkwijze

De Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis probeert elke 2 jaar een grote tentoonstelling te organiseren, waarbij dan ook een (foto)boek en DVD wordt uitgebracht. De vrijwilligers van de Stichting zijn in werkgroepjes vaak al jaren bezig om zo'n tentoonstelling voor te bereiden. Men gaat aan de slag met het verzamelen en archiveren van audiovisueel materiaal, zoals prenten, kaarten, foto's, dia's, films en geluidsbanden die betrekking hebben op het onderwerp. Er worden diverse mensen geïnterviewd over het gekozen onderwerp. De leden van deze subwerkgroep die de interviews afnemen zullen waar mogelijk ook video beelden maken van het interview, deze beelden kunnen later weer gebruikt worden voor de DVD. Ook gaat men op zoek naar authentiek filmmateriaal en wordt onderzoek gedaan in diverse archieven en/of bij het Kadaster. Het onderwerp voor de 2-jaarlijkse tentoonstelling en (foto)boek wordt in gezamenlijk overleg vastgesteld.

Samenwerking
Het welslagen van de activiteiten van de Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis wordt in belangrijke mate bepaald door de medewerking en ondersteuning vanuit de Zeelster bevolking. Zowel vanuit het verenigingsleven als de buurtcomités, bedrijven en particulieren. Om haar doel te bereiken werkt de Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis samen met andere organisaties en instellingen op het terrein van historisch- en genealogisch onderzoek, archief en documentenbeheer. De Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis is aangesloten bij het Brabants Heem.