2013

zondag 24 november 2013
De ontwikkeling van het handboogschieten
De ontwikkeling die het handboogschieten eind 19e eeuw doormaakte tot de wedstrijdsport die het nu is.
Lezing door Thijs Kemmeren

In die tijd was handboogschieten ongekend populair, met name in Brabant. Zo waren er in Zeelst, toen nog een zelfstandige gemeente met circa 1250 inwoners, maar liefst vijf handboogschietverenigingen. Daarvan is er nu nog eentje over: Vreugde Zij Ons Doel (VZOD), opgericht in 1896. Dankzij deze populariteit slaagden Brabantse handboogschutters erin de wereldtop te bereiken. Zo bestond het Nederlandse handboogteam dat In 1920 een gouden medaille won tijdens de Olympische Spelen van Antwerpen voornamelijk uit schutters afkomstig uit Brabant.

Lees meer


zondag 27 oktober 2013
Het café, ontmoetingsplaats van de samenleving
De geschiedenis van de horeca en brouwerijen
Lezing door Jan van de Kerkhof

Naast een historische schets over de plaats van het café door de eeuwen heen, zal Van de Kerkhof op zijn geheel eigen wijze stilstaan bij de overheidsbemoeienis, de locaties en de grote diversiteit aan drankverstrekkende bedrijven. Uitgebreid en gelardeerd met lokale en regionale anekdotes zal hij daarbij ook de verschillende activiteiten, verenigingen en gewoonten in en rond cafés de revue laten passeren.

Lees meer


zondag 24 maart 2013
Kempische Kiekjesmakers en Adellijke Aviateurs
Grepen uit de fotografiegeschiedenis van Zuidoost-Brabant
Lezing door Jac. Biemans

In de tweede helft van de negentiende eeuw drong langzaam maar zeker de fotografie door in de Noordbrabantse Kempen. Aanvankelijk nog in kringen die zich deze nieuwe luxe konden veroorloven, maar uiteindelijk onder bredere bovenlagen van de bevolking. De fotografie stond vaak nog in dienst van de schilderkunst (De Buck en Gindra) of van bijvoorbeeld geïllustreerde bladen als de Katholieke Illustratie. Rond 1900 waren er in de Kempen ook al professionele fotografen actief zoals Jan Bijnen in Waalre. Maar ook enthousiaste amateurs als de oorspronkelijk uit Zeelst afkomstige linnenfabrikant Van Nuenen.

Lees meer


Door omstandigheden werd deze lezing verschoven van 24 februari naar
zondag 3 maart 2013
Brabantse akkers; gezegend land
Creatief archeologisch onderzoek naar het gebruik en de beleving van de Oerlese akkers
Lezing door Johan Verspay

In zijn lezing zal Johan Verspay, momenteel projectleider voor middeleeuws en nieuwe tijds onderzoek in Zuid-Nederland bij Diachron UvA bv, zijn publiek meenemen naar de Kerkakkers in Oerle. Aan de hand van de bijzondere vondsten laat hij zien hoe akkercomplexen zelf ook waardevolle historische bronnen zijn én hoe we door middel van creatief archeologisch onderzoek een inkijkje kunnen krijgen in de belevingswereld van een Brabantse plattelands-gemeenschap in de vroege Nieuwe tijd (1550-1700).

Lees meer


Zondag 27 januari 2013

Over poffers en mutsen
Meer dan veertig jaar kennis van en ervaring met het restaureren en verzamelen van een uniek Brabants fenomeen
Lezing door Ans van den Bosch-van Dillen

Wie in Brabant ‘poffers’ zegt, zegt ‘Ans van den Bosch-van Dillen’ en omgekeerd. Ruim 40 jaar geleden ontmoette zij bij toeval op verkenningstocht door Brabant enkele traditionele Brabanders. Ze kreeg een oud mutsje in handen en wilde daar meer van weten. Het werd het begin van een lange carrière met het restaureren en verzamelen van Brabantse poffers en mutsen.

Lees meer


Bestuur en medewerkers wensen u een gezond en gelukkig 2013 toe en hopen u bij een van onze activiteiten te ontmoeten.

De voorstelling van de geboorte van Jezus is uitgevoerd in glas in lood en bevindt zich in een doorgang op de begane grond van zorgcentrum Merefelt, samen met nog acht andere afbeeldingen van bijbelse taferelen. De panelen zijn op 5 juni 1922 geschonken aan zuster Anselma, bij gelegenheid van haar 25-jarig jubileum als hoofd der meisjesschool in Zeelst. Zij werden gemaakt en aangeboden door haar oud-leerlingen. Tot aan de sloop in 1990 hingen de panelen in de kapel van het klooster in Zeelst. Dit klooster bevond zich op de plek waar nu huize Sele is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jos Kastelijns

Zuster Anselma (Wilhelmina Raymakers) is geboren in Nederwetten (Nuenen) op 15 juni 1873. Op 1 juni 1891 treedt zij op bijna 18-jarige leeftijd in bij de Congregatie van de Zusters van Liefde te Schijndel. Daar volgt ze de kweekschool, de opleiding tot onderwijzeres. Zij is op 49-jarige leeftijd in Wijbosch (Schijndel) overleden op 13 juli 1922, al snel na het jubileum.