2012

Ben d'r ok gewist?

Zeelst op z'n Gezeligst

Zeelst op z'n Gezelligst
En wa vonde doar nou van?
Volgend joar wir?
Stuurt efkes un mailtje

Wa vonde van Jo mi zun Zilsters Muziekske? Of van Wim zun verhaal (over zuneige)? En van de meiskes van Hans? En ut orkest mee Astrid en Nelleke? En wa vonde van ut gezever van Grard?
Volgend joar wir?
Lees meer


 

In Memoriam Jan van Beers

     

 

 

 

 

4 maart 1919 – 29 september 2012

Op 29 september jl. overleed op 93-jarige leeftijd Jan van Beers. Niet alleen voor zijn familie, maar ook voor Zeelst en zeker voor onze stichting een gevoelig verlies.
Lees meer


Voorproefje tijdens Cult & Tumult
Tijdens Cult &Tumult geeft Zeelst Schrijft Geschiedenis (ZSG) alvast een voorproefje van haar plannen voor Cult & Tumult 2013! Dan organiseert ZSG samen met 't Oude Slot en de  Zeelster kasteleins een historisch café-weekend. In alle café's zal in dat weekend het roemruchte café-verleden van Zeelst herleven, met voorwerpen, verhalen en vooral veel foto's. Bij die gelegenheid zal ook een nieuw boek van ZSG over de Zeelster café's gepresenteerd worden en zal in museum 't Oude Slot de jaarlijkse tentoonstelling van start gaan; dit keer gewijd aan het fenomeen herbergen en alles wat daarmee samenhangt.
Lees meer


zondag 25 november 2012

Het ‘Rijke’ Roomse Leven
Leven dat zich niet alleen beperkte tot het altaar en de preekstoel
Lezing door René Bastiaansen

Een goede kans dat u de laatste restjes van het rijke roomse leven in Brabant nog heeft meegemaakt: catechismus, eerste communie, schoolbiecht, misdienaars, processies. De devotie was duidelijk zichtbaar in het openbare leven. Maar het katholieke geloof had ook invloed op het privéleven, tot in de slaapkamer toe. De roomse leer keerde zich immers tegen alles wat naar onkuisheid zweemde. Kortom, de katholieke seksuele moraal en de gevolgen daarvan voor de economische en sociale ontwikkeling van de Brabantse samenleving. Pittige stof, enkel voor volwassenen!

René Bastiaansen is directeur van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). Bij de meeste Brabanders is hij vooral bekend als de onnavolgbare presentator van het voormalige tv-programma De Wandeling van Omroep Brabant.
Lees meer


zondag 28 oktober 2012
Arm en Rijk in de Kempen
in het kader van de landelijke Maand van de Geschiedenis
Lezing door Cor van der Heijden

Eeuwenlang gold de Kempen als een van armste regio’s van ons land. De armoede was spreekwoordelijk en inspireerde kunstenaars (o.a. Victor de Buck en Antoon Schellens). Zaligheid betekende in eerste instantie armzaligheid. Industrialisatie en mondialisering brachten toenemende welvaart en rijkdom. Tegelijkertijd kwam het oorspronkelijke karakter van de regio onder druk te staan. Tegenwoordig huisvest de Kempen een van ‘s werelds meest succesvolle industriële ondernemingen. Wat gebeurde er ondertussen met de armoede en hoe zat het met de rijkdom?
Lees meer


25 maart 2012
Recente opgravingen in Veldhoven
Lezing door Jos van der Weerden

Op zondag 25 maart a.s. is Jos van der Weerden te gast  bij heemstichting Zeelst Schrijft Geschiedenis in Museum 't Oude Slot te Veldhoven. Van der Weerden is senior archeoloog  bij het archeologisch onderzoeksbureau BAAC te 's-Hertogenbosch. Hij heeft een ruime ervaring met archeologische vondsten van IJzertijd tot Tweede Wereldoorlog. De laatste vijf jaar heeft hij diverse onderzoeken uitgevoerd op het grondgebied van de gemeente Veldhoven.
Lees meer


26 februari 2012
Wa ge zegt, da zedde zelf...
Lezing door Jos Swanenberg

Op zondag 26 februari a.s. is Jos Swanenberg te gast  bij heemstichting Zeelst Schrijft Geschiedenis in Museum 't Oude Slot te Veldhoven. Swanenberg is streektaalfunctionaris voor de provincie Noord-Brabant en hoogleraar 'Diversiteit in Taal en Cultuur in Brabant' aan Tilburg University. Onlangs verscheen van zijn hand bij de Europese Bibliotheek het nieuwe Handwoordenboek Brabants - Nederlands / Nederlands – Brabants.
Lees meer


zondag 29 januari 2012
Boter bij de sigaar: Over de boter- en sigarenproductie in de Kempen rond 1900
Lezing door Bas Bierkens

Boter en sigaren: ze lijken weinig met elkaar gemeen te hebben. Maar de lezing die Bas Bierkens op zondag 29 januari in museum 't Oude Slot in Zeelst houdt, zal anders uitwijzen. Bas Bierkens is de auteur van het recent verschenen boek Boter uit de Kempen
Lees meer