2009

16 t/m 24 mei 2009
Expositie Zeelster Nijverheid
gemeenschapshuis 't Patronaat, Zeelst

De expostie toont de uiteenlopende werkzaamheden van Zeelster bedrijven door de jaren heen: de sigarenfabrieken, weverijen en steenfabriek 'De Koraal'. Ook de 'nieuwe' bedrijvigheid wordt belicht: Rombouts & Zonen, de Baetsen Groep, Boekbinderij Oosterbosch, Dikker, de Gebr. Smits en vele andere bedrijven. Het kleurrijke, nijvere verleden (en heden) van Zeelst komt tot leven in vele foto's en attributen. Er worden historische filmfragmenten getoond en een sigarenmaker toont op geztte tijden zijn ambacht.
Lees meer


16 mei 2009
boek Zeelster Nijverheid
Van kleine nijverheid naar grote bedrijvigheid

Een uitvoerig overzicht van de industriële ontwikkeling van Zeelst. In woord en beeld passeert een breed scala aan bedrijvigheid de revue: van de ambachtelijke textielwever medio 19e eeuw tot de digitale vormgever in de grafische industrie aan het begin van de 21e eeuw.
Lees meer


poster fototentoonstelling Zeelster Nijverheid

Fototentoonsteling
16t/m 24 mei 2009
Gemeenschapshuis 't Patronaat

Frank van der Maden

 

 

 

De voorzitter van de Stichting, Frank van der Maden, heet de genodigden welkom.Frank van der Maden

Kees Egelmeers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frank van der Maden bedankt Kees Egelmeers voor het vele werk wat is geleverd binnen de commissie nijverheid, bij het tot stand komen van het boek en de tentoonstelling.

Jan Keeris

 

 

 

 

 

 

Ook bedankt Frank de vormgever van het boek, Jan Keeris. De Stichting kan trots zijn op het resultaat.

 

 

 

 

 

Sjef van der Velden geeft als "meesterknecht" op de sigarenfabriek Velasques uit Meerveldhoven, zijn kijk op de Zeelstenaren: een apart slag volk, met een eigen taal.

 

 

 

 

 

 

Sjef heeft van zijn vader Jan van der Velden wel begrepen dat de sigaren van d'n Das net iets beter waren dan die van d'n Duc uit Zeelst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het eerste exemplaar van het boek over de Zeelster nijverheid mocht Sjef overhandigen aan Felix de Vries, voor zijn vele verdiensten voor de Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de tentoonstelling is de heer Baeten uit Valkenswaard regelmatig aanwezig zijn om het vak van sigarenmaken te laten zien en al werkende, uitleg geven over het vak. Op de foto zijn aandachtige toeschouwers: Kees Koks, Jan Roosen en Peer van de Munckhof. Op de achtergrond vader en zoon Verhagen van Verhagen Grafische Media, de drukker van het boek.

 

 

 

 

 

Siraar de Wit, ooit als wever begonnen bij het weverijtje van Bazelmans-Habraken op de Heuel in Zeelst, zorgt voor een vrolijke noot.

 

Terug naar Nieuwsarchief 2009

 


 

 

 

Boek Zeelster Nijverheid
Van kleine nijverheid naar grote bedrijvigheid

Het boek geeft een uitvoerig overzicht van de industriële ontwikkeling van Zeelst. In woord en beeld passeert een breed scala aan bedrijvigheid de revue: van de ambachtelijke textielwever medio 19e eeuw tot de digitale vormgever in de grafische industrie aan het begin van de 21e eeuw.

Ontstaan in de marge van het boerenbedrijf komen vanaf 1850 respectievelijk de textielnijverheid, de baksteenfabricage en de sigarenproductie tot ontwikkeling. De laatste groeit zelfs uit tot de grootste industrietak die Zeelst gekend heeft.

In dit boek komen niet alleen de grote bedrijven en de bekende namen (Bazelmans, Duc George) aan bod, ook is plaats ingeruimd voor allerlei andere bedrijven en bedrijfjes, die tezamen de Zeelster geschiedenis zo dynamisch en kleurrijk maken.

De teloorgang van de traditionele sectoren in de jaren 60 van de vorige eeuw betekent tevens de opkomst van een aantal nieuwe sectoren, zoals de bouwsector en de grafische industrie. De inwoners van Zeelst blijven niet bij de pakken neerzitten.

De huidige economische crisis is een extra reden om met belangstelling naar het industriële verleden te kijken. Zo kan men zien dat onze (voor)ouders voor heel wat hetere vuren hebben gestaan en bovendien dat de verschillen tussen vroeger en nu soms minder groot zijn dan men op het eerste gezicht vaak denkt.

200 pagina's in full colour
vele (historische) foto's en kaarten,
formaat A4
, gebonden

Terug naar Nieuwsarchief 2009