2007

23 september 2007
Zeelster Dag
museum 't oude Slot
Lees meer


21 september t/m 11 november 2007
Zeelster Kerkelijk Leven

In museum 't Oude Slot is van 21 september tot 11 november 2007 een fototentoonstelling over het Zeelster Kerkelijk Leven. Tijdens de Zeelster Dag op 23 september wordt tevens een 176 pagina's tellend boek, met vele foto's en geschriften, en een DVD gepresenteerd. Alle inwoners van Zeelst zijn hiervoor speciaal uitgenodigd.
Lees meer


20 augustus 2007
Zilster Kroniek: markante Zilstenaren

In een nieuwe reeks verhalen van Thieu Vlemmix staan markante Zilstenaren uit de vorige eeuw centraal. Mensen van en uit het volk:
Piet de Bont, Pietje van Keulen, Janus Senders, Piet Rijkers en Adrianus, alias Piet, de Jong. De laatste aflevering gaat over Ant van Gerwen. In de volksmond heette ze Ant Prop: een sterke vrouw, godsvruchtig en vrijgezel. De Zilster Kroniek is wekelijks te lezen in het Veldhovens Weekblad. Op deze website vindt u de eerder gepubliceerde afleveringen (onder Kroniek in de menubalk) waarin Thieu Vlemmix met Zeelstenaren terugkijkt op hun dorp in de jaren net na de oorlog.
Lees meer


10 mei 2007
Wandelen in Zeelst

In de eerste editie van het nieuwe 'Veldhoven Magazine' staat een mooie wandelroute door Zeelst met fraaie foto's van "... plaatsen waar u nog de sfeer kunt proeven van het oorspronkelijke Zeelst ...". Dit nieuwe tijdschrift is (zolang de voorraad strekt) gratis te verkrijgen bij de Openbare Bibliotheek/VVV en het Gemeentehuis, maar ook bij ons secretariaat.

 

 


15 maart 2007
Verweer tegen sloop pastorie Zeelst
Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis luidt de noodklok
Eindhovens Dagblad, Willem Hornman

Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis roept alle inwoners van de dorpskern Zeelst en van Veldhoven op om hun mening te geven over het plan van het kerkbestuur van de parochie H. Willibrordus voor de verkoop van de pastorie. Dit pand aan de Blaarthemseweg drukt volgens de stichting een bepalend stempel op het aanzien van dit deel van het kerkdorp. De kans dat het parochiecentrum wordt gesloopt, is groot en de stichting wil dat voorkomen.

Momenteel wordt de Willibrorduskerk gerestaureerd. Het kerkbestuur wil daarna het parochiecentrum in de kerk onderbrengen. De verbouwing die deze verhuizing mogelijk moet maken, is ingrijpend en kostbaar; verkoop van de oude pastorie maakt de financiering voor een groot deel mogelijk. Het parochiebestuur wil in principe aan de hoogst biedende verkopen. Bouwbedrijf/Projectontwikkelaar Ballast Nedam wordt als mogelijke koper genoemd. Dit bedrijf bevestigt dat het interesse heeft, maar maakt verder nog geen concrete plannen voor het gebouw of de grond bekend.

Eerdere bouwactiviteiten leidden tot blijvende verminking van de dorpskern
De Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis wijst op het maatschappelijke belang van de pastorie. Ze vindt dat het gemeentebeleid neerkomt op lelijke, vervangende nieuwbouw. Voorzitter Grard Snelders: „Eerdere bouwactiviteiten leidden tot blijvende verminking van de dorpskern. Zo verdween het klooster, maakte het bejaardenhuis plaats voor een zorgcentrum dat elke architectonische samenhang met de rest van de Blaarthemseweg mist en kreeg de basisschool nieuwbouw die letterlijk haaks staat op het bestaande schoolgebouw. Wij begrijpen heel goed dat niet historie maar doelmatigheid het uitgangspunt moet zijn. Maar goede architecten en bouwheren moeten rekening houden met de omgeving. Doordat gemeente, kerkbestuur en bouwer helemaal niets vertellen, zijn we bang voor plannen die niet meer terug te draaien zijn. We luiden de noodklok omdat bouwprojecten een aantal keren niet goed gingen en we dat nu willen voorkomen. We willen meedenken, maar niet meehelpen aan de afbraak van een historisch centrum.”

Bestuurslid Leo Loijen: „De pastorie is bouwkundig niet van veel waarde, maar is er al sinds 1763 gevestigd. De huidige pastorie is samen met de kerk door Carl Weber rond 1870 ontworpen. Restanten van de sloop van de middeleeuwse kerk aan de overkant werden gebruikt bij de bouw van de pastorie.”

De stichting wil bij voorkeur een bouwproject waarin de gerestaureerde pastorie een prominente plaats krijgt. Het terrein heeft nu een maatschappelijke bestemming; voor een bouwproject moet een verandering van het bestemmingsplan worden aangevraagd. Bij het beoordelen van bouwplannen wordt onder meer gelet op inpassing in de aanwezige bebouwing, meldt de gemeente.

Wij willen graag uw mening horen over toekomst van de pastorie: info@zeelstschrijftgeschiedenis.nl

Bron: Eindhovens Dagblad